Kahvin keskimääräinen inflaatiovauhti EU:ssa oli maaliskuussa 1 prosentti, kun se edellisen vuoden vastaavana kuukautena nousi keskimäärin 13,5 prosenttia edellisvuodesta.

Portugali oli kuitenkin yksi niistä 14 maasta, joissa kahvin hinta nousi yhteisön keskiarvon yläpuolelle, kun muissa 12 maassa kahvin hinta itse asiassa laski.

Lokakuusta 2022 lähtien, jolloin se saavutti 17,4 prosentin kasvuhuipun, kahvin inflaatiovauhti on Eurostatin mukaan laskenut lokakuussa 2021 alkaneen jyrkän nousun jälkeen.

Vaikka kahvin hinnannousu hidastui maaliskuussa koko EU:ssa, 27 jäsenvaltion välillä oli merkittäviä eroja. Kun 15 maassa inflaatio oli tämän vuoden maaliskuussa korkeampi kuin samassa kuussa, lopuissa 12 maassa kahvin hinta jopa laski.

Suomessa (-15,5 %), Liettuassa (-15,4 %), Tanskassa (-7,5 %), Tšekin tasavallassa (-6,5 %) ja Ruotsissa (-6 %) inflaatio laski nopeimmin. Toisaalta Kroatiassa (+7,4 %), Romaniassa (+6,8 %) ja Bulgariassa (+6,6 %) kahvin hinta nousi eniten. Portugalissa kahvin hinta nousi maaliskuussa 3 prosenttia, mikä on enemmän kuin EU:ssa keskimäärin.