Euroopan unionin (EU) perustivat kuusi maata: Alankomaat, Luxemburg, Italia, Ranska, Saksa ja Belgia. Nämä kuusi maata yhdistyivät toisen maailmansodan jälkeen sen jälkeen, kun niiden maat olivat tuhoutuneet sodan aikana käydyissä taisteluissa. Nämä kuusi maata löysivät keinon paitsi lopettaa konfliktit myös tukea ja parantaa toistensa taloutta.Vuonna 1957 perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, josta tuli myöhemmin hiili- ja teräsverkoston lisäksi myös muita taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä käsittelevä verkosto, jota kutsuttiin Euroopan talousyhteisöksi (ETY). Vuonna 1993 entisestä ETY:stä alettiin käyttää nimeä Euroopan unioni.


Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti kokoontui ensimmäistä kertaa 19. maaliskuuta 1958 keskustelemaan ja muotoilemaan uusia ajatuksia yhteisöä varten.

Tällä hetkellä 27 maata kuuluu EU:hun, mikä tarkoittaa, että 27 maata keskustelee ja muotoilee yhdessä lakeja, joita sovelletaan kaikkiin jäsenmaihin. Vuonna 2024 Euroopan kansalaisilla on oikeus käydä äänestämässä ja päättää, minkä edustajan he haluavat edustaa maataan Euroopan parlamentissa. Euroopan kansalaiset valitsevat 9. kesäkuuta 2024 yhteensä 750 Euroopan parlamentin jäsentä. Kun jäsenet on valittu, heidät jaetaan poliittisiin ryhmiin poliittisen ideologian mukaan.

Portugali valitsee 21 Euroopan parlamentin jäsentä Euroopan parlamenttiin, mikä tarkoittaa, että Portugalin kansalaiset äänestävät vaaleissa yhtä niistä puolueista, jotka he jo tuntevat edellisistä vaaleista. Ääntenlaskennan jälkeen lasketaan, kuinka monta jäsentä kukin puolue on asettanut ehdolle, minkä jälkeen Euroopan parlamentin jäsenet jaetaan eurooppalaisiin poliittisiin ryhmiin.

Euroopan parlamentissa on seitsemän poliittista ryhmää: Euroopan kansanpuolue, sosialistien ja demokraattien edistysliitto, Uusi Eurooppa, Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä, Vihreät/Euroopan vapaa allianssi, Eurooppalaiset ja reformistit, Identiteetti ja demokratia. Esimerkiksi jokainen PSD:n valitsema jäsen liittyy Euroopan kansanpuolueeseen, ja PS:n jäsenet liittyvät sosialistien ja demokraattien edistysliittoon. On aina mahdollista päästä parlamenttiin riippumattomana, eikä liittyä mihinkään poliittiseen ryhmään.


Portugalin tärkeimmät ehdokkaat

Jokainen Portugalin edustajakokoukseen valittu puolue esitti pääehdokkaansa Euroopan parlamentin jäseneksi. Kuitenkin myös muut puolueet, jotka eivät kuulu edustajakokoukseen, ovat esittäneet ehdokkaansa.

Aliança Democrátican (AD) pääehdokas on Sebastião Bugalho, joka tunnetaan portugalilaisen televisiokanavan SIC:n poliittisena kommentaattorina. Hän on opiskellut valtiotieteitä, mutta Sebastião Bugalho on myös toimittaja, joka kirjoittaa Expresson kaltaisiin sanomalehtiin.

Partido Socialista (PS) päätti valita Euroopan parlamentin pääehdokkaaksi Marta Temidon. Portugalilaiset tuntevat entisen terveysministerin erityisesti hänen työstään Covid-19-pandemian alkuvaiheessa.


Chegan pääehdokkaana on António Tânger Corrêa, joka on puolueen kansallisen johtokunnan varapuheenjohtaja. Ehdokkaalla on myös kokemusta diplomaattina, sillä hän toimi Portugalin suurlähettiläänä muun muassa Bosniassa, Serbiassa, Israelissa, Egyptissä, Qatarissa ja Liettuassa. António Corrêa on toiminut myös Portugalin pääkonsulina Goassa ja Rio de Janeirossa.

Iniciativa Liberal (IL) päätti, että sen entinen johtaja João Cotrim de Figueiredo olisi paras henkilö puolueen pääehdokkaaksi.Catarina Martins on Bloco de Esquerdan (BE) pääehdokas Euroopan parlamenttiin sen jälkeen, kun hän on jättänyt puolueen johtopaikan vuonna 2023.

Coligação Democrática Unitária (CDU) valitsee João Oliveiran, joka on Évoran kunnanvaltuuston edustaja. Vasemmiston puolella Francisco Paupério oli LIVREn valinta edustamaan puoluetta Euroopan parlamentissa.

Pedro Fidalgo Marques on Pessoas, Animais e Natuza (PAN) -puolueen pääehdokas Euroopan parlamenttiin.


Miten äänestää?

Portugalissa vaalit järjestetään 9. kesäkuuta. Jokaisen kansalaisen on äänestettävä asuinpaikkansa äänestyspaikalla, mutta maan muissa osissa on mahdollista äänestää jo aiemmin. Tätä varten kansalaisten on tehtävä hakemus vaalien verkkosivustolla(https://www.votoantecipado.pt/) 26.-30. toukokuuta ja valittava sitten, missä he haluavat äänestää.

Äänestyspäätöksen helpottamiseksi Portugalin televisiokanavat lähettävät kaikkien pääehdokkaiden kanssa käytäviä keskusteluja, joten kunkin puolueen ajatuksista Euroopan parlamenttia varten voidaan keskustella suorassa lähetyksessä.


Author

Deeply in love with music and with a guilty pleasure in criminal cases, Bruno G. Santos decided to study Journalism and Communication, hoping to combine both passions into writing. The journalist is also a passionate traveller who likes to write about other cultures and discover the various hidden gems from Portugal and the world. Press card: 8463. 

Bruno G. Santos