Kyse on kaupunkirakennuksia koskevaan yleiseen asetukseen tehdystä muutoksesta ja sähköistä liikkuvuutta koskevan lainsäädännön uudesta säännöksestä.

Expresson mukaan uudet "säännöt" huomioon ottaen kaikkien liike- ja palvelurakennusten, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, on tarjottava vähintään kaksi sähköautojen latausasemaa 31. joulukuuta 2024 mennessä.

Laki sallii jo rakennettujen tai ennen vuotta 2023 luvan saaneiden rakennusten osalta latauspisteen asentamisen rakennuksen autotalliin, kunhan asiasta ilmoitetaan kirjallisesti osakehallinnolle ja murto-osan omistajalle, kun kyseessä on vuokra-asunto, kirjoittaa julkaisu.

Viikkolehden siteeraama arkkitehti João de Sousa Rodolfo muistuttaa, että "tästä vuodesta lähtien kaikissa asuinrakennuksissa on oltava sähköautojen latausasema pysäköintipaikkaa kohden".