Tuotannon kasvusuuntaus tällä alalla on säilynyt vuodesta 2017 lähtien, todetaan tutkimuksessa ja lisätään, että vuonna 2023 tuotannon arvo kasvoi 7,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui osittain hintojen noususta.

Reaalisesti maan rakennussektorin tuotanto rekisteröi 3,4 prosentin kasvun vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna, korostetaan tutkimuksessa.

Maa- ja vesirakentamisen segmentti kasvoi 5 % vuonna 2023, kun taas asuinrakentaminen kasvoi 3 % ja muu kuin asuinrakentaminen 0,7 %.

Uudisrakentamisen valmistuneiden rakennusten asuntojen määrä on säilyttänyt kasvusuuntauksen vuodesta 2016 lähtien ja on vuonna 2023 yhteensä noin 21 500 asuntoa, mikä on 6,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Alan luoma työllisyys kasvoi 6,4 prosenttia vuonna 2023, 344 tuhanteen työntekijään, mikä vastaa 6,9 prosenttia suhteessa Portugalin työntekijöiden kokonaismäärään.

Tämän vuoden huhtikuussa rakennusyritysten määrä Portugalissa ylitti hieman 66 300:n rajan, mikä on noin 4 400 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana kuukautena. Maantieteellisesti katsottuna Lissabonin ja Porton alueille keskittyi 21,3 prosenttia ja 14,8 prosenttia luvan saaneista yrityksistä.