על פי דו"ח של אקספרסו, קיים פער בתכנון מדד זה, שאינו מביא בחשבון הכנסות הון בהערכה זכאות לתמיכה, המאפשרת העברת התמיכה למיליונרים זרים שהם חלק מתוכנית ויזת הזהב.

מבלי להתחשב בהכנסות הון, כל מיליונר עם מספר זיהוי מס ומספר ביטוח לאומי יכול להיות זכאי לקבל את התמיכה של 125 יורו. הפקחים שנשמעו על ידי אקספרסו מודים באפשרות זו, מכיוון שהנורמה המשפטית המסגרת אותה אינה מספקת תנאי משאב שחוצה הכנסות מעבודה עם אחרים, כמו אלה בעלי אופי משפחתי.

על

פי העיתון התגלו יותר משני תריסר מקרים. אבל אי אפשר לדעת את המספר הכולל של תמיכה מופרזת.