שר האוצר מזהיר כי יהיה קשה לתת מענה מלא לדרישות המורים, וציין כי יש צורך "לטפל במאזן החשבונות הציבוריים", בראיון ל- TVI. פרננדו מדינה מציין כי ישנם אנשי מקצוע אחרים שיש להם גם דרישות, כמו אחיות ורופאים, ומדגיש כי יש לקחת בחשבון את "המצב הכללי במדינה".

"המשא ומתן הזה עם האיגודים נפתחו ביוזמת הממשלה", אמר, שקשור ל"ניידות ותנאים מחייבים". אך כשנשאל אם יש כסף להיענות לדרישות, השר חוזר ומדגיש כי "כשאנחנו מדברים בשם המורים והדרישות, עלינו לקחת בחשבון את המצב הכללי במדינה: לא רק מורים אלא גם אחיות ורופאים".


מדינה מודה כי למדינה "היו יותר הכנסות", אך מציינת כי חלק גדול מהתמיכה והצעדים הוחזר ואף על פי כן היה גירעון. "עלינו לדאוג למאזן החשבונות הציבוריים", סיכם והוסיף כי שר החינוך הוא זה שמייצג את הממשלה במשא ומתן עם מורים.