בהצהרה הבהיר ה- GNR כי פעולת הבדיקה "RoadPol", שבוצעה בין 6 ל -12 במרץ ברחבי היבשת, כיסתה 41,217 נהגים ורשמה 754 עבירות מנהליות.

שימוש לא נכון או היעדר חגורות בטיחות התאימו ל -680 מהפרות אלה, בעוד שהיעדר או שימוש לא הולם בחגורות בטיחות ו/או במערכות ריסון ילדים היוו 74 עבירות במהלך תקופת הבדיקה על ידי חיילים מהפקודות הטריטוריאליות והאחדות הלאומית של טרנזיט (UNT).

עם השקת פעולת הבדיקה הסביר ה- GNR כי מטרת היוזמה הייתה לשפר את בטיחות הדרכים ואת הציות לתקנות הדרכים. בשנת 2022 אומתו כ -20,292 הפרות בגלל היעדר או שימוש לא נכון בחגורות בטיחות ובמערכות ריסון ילדים.