על פי ההחלטות שהונפקו ברבעון הרביעי של השנה שעברה, ERS הגיע למסקנה כי בית החולים דה לוז, S.A. ובית החולים CUF Descobertas, הן בליסבון, כמו גם בית החולים Privado da Boa Nova (Matosinhos) הפר את הזכות למידע מוקדם על סך הסכומים שיחויב בגין בריאות מסופקת, מיזוג במקרים מסוימים את חופש הבחירה של משתמשים.

לגבי בית החולים דה לוז S.A., ERS מתייחס עשרות מקרים שהתרחשו בבית החולים דה לוז - ליסבון ובית החולים דה לוז - טורס דה ליסבון יחידות.

נכתב כי פעולת הספק "לא הוכיחה שהיא נאותה ויעילה" על מנת להגן על הזכויות למידע של כל המשתמשים שהתלוננו, ל"פריקה מלאה ובלתי מותנית "במקרים מסוימים ולחופש הבחירה, לאחר שפתחה הליכי עבירה מנהלית.

מתוך 13 המקרים שניתחו, ERS מורה לספק לבדוק את החיוב ולהחזיר למשתמשים את הסכומים שנגבו, אשר במקרים הנזכרים עולים על 1,500 יורו.

הרגולטור סבור כי שתי היחידות של Hospital da Luz S.A. הפרו גם את החובה לעדכן את נתוני הרישום שלהן, כלומר מידע על הסכמים ומוסכמות שהן מחזיקות בהן.

היא מזהירה כי על ספקי שירותי הבריאות להימנע מלהציג אומדנים או תקציבים של פרקי טיפול לא שלמים ומדגישים כי בכל פעם שלא נראה כי ניתן להעריך את מכלול המעשים, הבדיקות, המתכלים או התרופות שניתן להשתמש בהם, "יש ליידע את הלקוחות בבירור על חוסר אפשרות זו של הערכה והזהיר מפני הרלוונטיות שלה בעלות הכוללת".

במקרה של הסכמים עם NHS, ADSE או תת-מערכות בריאות ציבוריות או פרטיות אחרות או עם ביטוח בריאות, הרגולטור קובע כי על הספקים לנקוט "טיפול מיוחד בהעברת מידע על תנאי הגישה של המשתמשים לשירותי בריאות הניתנים על ידם".

"יש לדאוג כי בתקופה שלפני מתן שירותי הבריאות, המשתמשים יקבלו מידע מלא על קיומם של מוסכמות או הסכמים ותחולתם במקרה הספציפי, במיוחד אם המעשים המוצעים מכוסים בכיסויים המתאימים", כותב הרגולטור.

באשר לבית החולים CUF Descobertas, ERS מתייחס למקרה של משתמש שהוצג לו תקציב לניתוח בסכום של 7,000 יורו, ובהמשך קיבל לתשלום חשבונית שהייתה בסביבות 17,000 יורו.

במקרה זה, ה- ERS אומר כי הספק "הטיל ספק בזכויות ובאינטרסים הלגיטימיים של המשתמשים", קודם כל ברמת ההתחייבויות "לספק מידע קפדני, עדכני ושקוף" בכל פעם שקדם למתן שירותי בריאות.

בחקירה נוספת אומר הרגולטור כי הוא התוודע ל -12 תלונות זהות יותר (בעיות חיוב), לאחר שהזמין את אימות החשבוניות המדוברות והחזרת הסכומים שנגבו יתר על המידה, אשר במקרים שצוינו עולה על 21,000 יורו.

הם ביקשו כי בית החולים CUF Descobertas סוקר ומעדכן את הנהלים הנוכחיים ויבצע את התיקונים הנדרשים ומכיוון שחלק מהמקרים המדווחים מצביעים על הפרת חופש הבחירה של המשתמשים, ה- ERS קבע את פתיחת הליך העבירה הניהולית בהתאמה.

לבסוף, בנוגע לבית החולים הפרטי בואה נובה, נכתב גם כי עלו ראיות כי פעולת הספק "הטילה בספק את הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של המשתמשים" בנוגע למתן מידע "קפדני, מתוזמן ושקוף", בתקופה שלפני מתן שירותי בריאות, ומורה על סקירה ועדכון של נהלים, ביצוע התיקונים הנדרשים והחזרת הסכומים שגובים יתר על המידה.

מאחר שהתגלה לפחות מקרה אחד המצביע על הפרת חופש הבחירה של המשתמש, נקבע גם לפתוח בהליכים מנהליים.

"על המשתמשים לדעת, בצורה מדויקת וקרובה ככל האפשר, את עלות הטיפול הכוללת ואת ההתערבות המוצעת להם, על מנת שיוכלו לאשר אם יש להם יכולת לשאת בעלויות כאלה, בעצמם או באמצעות כל תת-מערכת או חוזה ביטוח שהם מחזיקים בהם", מדגיש הרגולטור.