"ההתחייבויות למסירת החזר מס הכנסה תקופתי (החזר דגם 22) לתקופת המס 2022 וחובות התשלום המתאימות למסירת ההחזר התקופתי, שנקבע ל [...] בקוד IRC, ניתן למלא עד 6 ביוני, ללא תוספות או קנסות ", קובע את הסדר, חתום על ידי נונו סנטוס פליקס.

בנוסף להארכת המועד האחרון (אשר על פי תנאי החוק מסתיים ב -31 במאי), הצו קובע גם כי חברות שיכולות לנצל את הטבת המס המאפשרת ניכוי מהכנסות חייבות חלק מההון העלאות שנעשו על ידי שותפי החברות עם השימוש ברווחים שנוצרו בשנת 2022, עשויות כבר לשקול בהצהרת IRC זו את הסכום התואם לתגמול המקובל, ובלבד שההרשמה תתבצע עד סוף סוף המועד האחרון למסירת דגם 22.