"בין השנים 2020-2022, תוחלת החיים בלידה, לפורטוגל, נאמדה בכ -80.96 שנים, מה שתואם לירידה של 0.01 שנים (0.12 חודשים) בהשוואה לתקופה הקודמת (80.97 שנים), כתוצאה מהעלייה במספר מקרי המוות בהקשר של מגיפת covid-19", חושף את (INE) בפרסום "טבלאות תמותה של NUTS II - ציפיות חיים של NUTS III 2020-2022".

בלידה גברים יכלו לצפות לחיות 78.05 שנים ונשים 83.52 שנים, מה שייצג, ביחס לערכים המשוערים לשנים 2019-2021, עלייה של 0.01 שנים וירידה של 0.01 שנים בהתאמה.

על פי INE, תוחלת החיים בגיל 65 הוערכה, בתקופה זו, ב 19.61 שנים, 0.01 שנים (0.12 חודשים) פחות משלוש השנים הקודמות.

גברים בני 65 יכולים לצפות לחיות, בממוצע, עוד 17.76 שנים ונשים עוד 20.98 שנים, הפחתה של 0.01 שנים (0.12 חודשים) לגברים, מבלי לשנות במקרה של נשים, לעומת התקופה הקודמת לשלוש שנים, אומר INE ומדגיש כי "ההבדל בין אריכות ימים בגיל 65 לגברים ונשים בשנים 2020-2022 היה 3.22 שנים".