לדברי פדרו דומינגינהוס, נשיא הנציבות הלאומית למעקב אחר תוכנית ההתאוששות והחוסן (PRR), שצוטט על ידי ECO, מבין מאות התחרויות שהשיקו הרשויות המקומיות, "5% עד 10%" הסתיימו מבלי לקבל בקשות.

היעדר בעלי עניין ניתן להסביר על ידי "מחיר הבסיס הנמוך לתנאי השוק איתם הושקו המכרזים", שבסופו של דבר "לא יצר ביקוש מחברות". יתר על כן, לדבריו, "במיוחד בתחרויות לשיקום בתים צומצם היקף העבודה, מה שהרתיע קבלנים".

למרות שראה "ירידה במכרזים נטושים" בחודשים האחרונים, הפקיד סבור כי שנת 2024 "חיונית" להשגת היעד שנקבע עם הנציבות האירופית: בניית 32,800 בתים עד 31 בדצמבר 2026.