בהצהרה שנשלחה לנציבות לשוק ניירות ערך (CMVM), חברת הנפט מציינת כי "היא הציגה מערך תוצאות חזק, המונע על ידי ביצועים מוצקים ב'במעלה הזרם' [חיפושים וייצור] וזיקוק ותרומת כוח פעילויות הניהול".

הרווח של הקבוצה לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) עמד על 974 מיליון יורו ברבעון הראשון, לעומת 864 מיליון ברבעון המקביל אשתקד ו -720 מיליון בשלושת החודשים הקודמים בכללותם.