Het bureau motiveert dat de verbetering van de vooruitzichten voor Portugal het gevolg is van de beoordeling dat de kredietkwetsbaarheden van het land in verband met de pandemie "lijken af te nemen, terwijl de macro-economische vooruitzichten verbeteren".

In het verslag bij de beoordeling wijst DBRS erop dat ondanks de abrupte schok als gevolg van de pandemie, die leidde tot een recessie van 8,4% in 2020, de Portugese economie zich vorig jaar heeft weten te herstellen en in het tweede kwartaal van dit jaar zou moeten terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie, aangezien de crisis geen ernstige economische gevolgen op lange termijn lijkt te hebben gehad.

"Bovendien zijn de groeivooruitzichten voor de komende jaren sterk, gesteund door een grotere politieke stabiliteit na de regerende meerderheid die voortvloeit uit de verkiezingen van januari 2022, een bevolking met de hoogste vaccinatiegraad in Europa en omvangrijke overdrachten van de EU [Europese Unie] die tot doel hebben de productiecapaciteit van de Portugese economie te verbeteren".

Mogelijke veranderingen

In het rapport wordt ook uitgelegd dat de rating van Portugal opwaarts zou kunnen worden herzien als de macro-economische prestaties van het land blijven verbeteren en de overheidsschuld weer een neerwaartse trend gaat vertonen. Anderzijds zouden de vooruitzichten naar beneden kunnen worden bijgesteld tot "stabiel" indien de groeivooruitzichten "aanzienlijk" verslechteren en zou de rating kunnen worden verlaagd indien de politieke wil om een duurzaam macro-economisch beleid te voeren afneemt, met alle gevolgen van dien voor de overheidsfinanciën.

In de analyse wordt de buitenlandse vraag aangemerkt als een risico voor de Portugese economie, vanwege het gewicht van het toerisme, aangezien "het niet duidelijk is wanneer de sector zich volledig zal herstellen".

Tevens wordt benadrukt dat een "snelle begrotingsconsolidatie" van "fundamenteel belang" is, omdat de overheidsrekeningen het hoofd kunnen moeten bieden aan uitdagingen die verband houden met mogelijke kredietuitzettingen in verband met tijdens de pandemie verleende garanties of met extra financieringsbehoeften voor staatsbedrijven, waarbij tegelijkertijd wordt gewaarschuwd dat "ongunstige demografische trends" op de middellange termijn op de uitgaven kunnen wegen.

Risico's

Het agentschap merkt ook op dat de risico's voor de financiële stabiliteit de afgelopen jaren zijn afgenomen, maar waarschuwt dat het scenario kan veranderen als de pandemische crisis gezinnen en bedrijven "drastisch" treft, waarbij het opmerkt dat "de richting van de insolventies in de particuliere sector een belangrijke onbekende blijft".

Het Canadese bureau was het eerste dat zich dit jaar over Portugal uitsprak, wat het begin markeert van de voor dit jaar geplande evaluaties van de belangrijkste financiële ratingbureaus. Volgens de voorlopige kalenders voor de actualisering van de ratings zal DBRS naar verwachting op 26 augustus opnieuw commentaar geven op Portugal.