Luís Botelho Miguel heeft verzocht om beëindiging van de "dienstopdracht als nationaal directeur van de Dienst vreemdelingen en grenzen", een functie die hij sinds december 2020 bekleedde, aldus het besluit dat is ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken, Francisca van Dunem.

Het besluit, gedateerd 28 maart, geeft ook aan dat het einde van de dienst ingaat aanstaande woensdag.

Botelho Miguel, een gepensioneerd luitenant-generaal, werd in december 2020 benoemd ter vervanging van Cristina Gatões, die haar functie neerlegde na de dood van een Oekraïense burger in het SEF-gebouw op de luchthaven van Lissabon in maart 2020.

Bij zijn aantreden had Botelho Miguel, die was benoemd door de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Eduardo Cabrita, als belangrijkste doelstelling de opheffing van SEF, die was uitgesteld van januari tot mei als gevolg van de Covid-19-pandemie.

De wet die in november 2021 door het parlement werd goedgekeurd en die de verdwijning van de SEF regelt, bepaalt dat de huidige administratieve bevoegdheden van de SEF met betrekking tot buitenlandse burgers zullen worden uitgeoefend door een nieuwe instelling, het Portugese agentschap voor migratie en asiel (APMA), en door het Instituut voor registers en notarissen, naast de overdracht van politiebevoegdheden aan het PSP, het GNR en de gerechtelijke politie.