In een verklaring meldde Sintoc dat het "een bericht van totale staking heeft geplaatst op 15, 16 en 17 april 2022 bij het bedrijf Portway Handling of Portugal [grondafhandeling] op alle nationale luchthavens waar het actief is".

Volgens de vakbond heeft de staking drie redenen, om te beginnen dat het "bedrijf zich niet houdt aan de betaling van vakantiedagen, zoals bepaald in de bedrijfsovereenkomst".

Daarnaast houdt Portway zich volgens Sintac "niet aan de juiste loopbaanontwikkeling, zoals bepaald in de ondernemingsovereenkomst van 2016".

Tot slot, aldus de vakbondsstructuur, voerde het bedrijf een evaluatiesysteem in, waarbij "90% van de werknemers een negatief cijfer kreeg en zonder mogelijkheid tot beroep, waardoor het voor diezelfde werknemers onmogelijk werd om vooruit te komen".

Discriminatie

"Om de situatie nog erger te maken, discrimineert Portway werknemers, door zelfs in het ministerie van Arbeid te verklaren dat de veronderstelde beoordeling alleen geldt voor bepaalde werknemers die zijn aangesloten bij bepaalde vakbonden", onderstreepte hij, in dezelfde nota.

"Aangezien het zeker is dat deze staking de normale werking van de nationale luchthavens zal beïnvloeden, staat Sintoc ter beschikking om oplossingen te vinden die de hierboven opgesomde punten kunnen verzachten, waarbij het echter deel wil uitmaken van de oplossing en niet van het probleem".