"Het is niet langer verplicht en wordt nu aanbevolen, maar er is nog steeds een niveau van individuele verantwoordelijkheid voor het gebruik van een masker, waarin onze mensen grote lessen hebben gegeven, zowel op collectief als individueel niveau", zei António Lacerda Sales.

De ambtenaar herinnerde eraan dat het einde van het verplichte gebruik van een masker gebaseerd was op gegevensanalyse, informatie over Covid-19 en in technische adviezen, en weerlegde het idee dat de maatregel voorbarig was.

"Het was belangrijk om een evaluatie uit te voeren van de periode na Pasen, zodat we de indicatoren konden beoordelen in termen van incidentie, mortaliteit en impact op de gezondheidsdiensten. Na meer dan zeven dagen hebben we geverifieerd dat deze indicatoren in een stabiele zone zijn gebleven", aldus Lacerda Sales.

Kritiek

In deze zin, en ondanks kritiek van de Nationale Vereniging van Volksgezondheidsartsen (ANMSP), die betreurde dat de regering was afgeweken van het oorspronkelijke plan om maatregelen te verlichten "vanwege de betwisting" van het verplichte gebruik van maskers, wees de staatssecretaris erop dat de Raad van Ministers "een goed besluit heeft genomen"

"Er blijft een verplichting om [maskers] te gebruiken in alles wat te maken heeft met kwetsbare groepen in termen van leeftijd en gezondheid, namelijk in woningen, gezondheidsinstellingen en het openbaar vervoer", herinnerde António Lacerda Sales.