De BE partij heeft een wetsvoorstel ingediend dat vereist dat golfbanen volledig geïrrigeerd moeten worden met hergebruikt afvalwater, en bekritiseert het gebrek aan overheidsmaatregelen om de ernstige droogte aan te pakken.

In een gesprek met het agentschap Lusa heeft de parlementaire leider van BE, Pedro Filipe Soares, de algemene lijnen van dit wetgevingsinitiatief dat de partij in het parlement heeft ingediend, overwegende dat het feit dat Portugal "het ergste droogtejaar sinds 1931" doormaakt, getuigt van de "ernst van de situatie".

"Het is waar dat de minister van Milieu altijd andere zorgen heeft geuit, door te zeggen dat het gebruik van water in de toekomst meer in de toekomst, maar in feite, vanuit wetgevend standpunt, doet hij niets om deze doelen te bereiken", bekritiseerde hij.

Voor de afgevaardigde van BE is "alles bij het oude laten met betrekking tot watergebruik" zonder "efficiëntie- en rationaliteitscriteria" in te voeren, het probleem verergeren", en hij bekritiseerde het ontbreken van maatregelen van de kant van de regering "over hoe deze fundamentele hulpbron te beschermen".

Volgens Pedro Filipe Soares is een goed voorbeeld van wat kan worden gedaan kan worden gedaan, juist de irrigatie van golfbanen en daarom is BE van plan is dat "het water dat in irrigatiesystemen voor golfbanen wordt gebruikt volledig afkomstig moet zijn van hergebruikt afvalwater."

Van de 78 golfbanen in het land liggen er 40 in de Algarve regio, een gebied waar waterschaarste het grootst is, zei hij.

"Een golfbaan kan en moet water hebben uit afvalwater zuiveringsinstallaties voor irrigatiesystemen. Het heeft geen zin dat drinkwater wordt gebruikt - dat mogelijk gebruikt zou worden om mensen of dieren te te drinken", bekritiseerde hij, waarbij hij opmerkte dat er gebieden in de Algarve zijn waar boeren weinig irrigatiewater hebben.

Het wetsontwerp BE bepaalt dat geen nieuwe golfbaan een vergunning kan krijgen en in gebruik kan worden genomen zonder een van afvalwater afhankelijk irrigatiesysteem.

Een golfbaan verbruikt, volgens BE, "ongeveer 400.000 kubieke meter water per jaar" en "slechts twee in het land gebruiken water uit afvalwaterzuiveringsinstallaties voor hun irrigatiesystemen", en daarom is de maatregel die zij voorstellen "een van de meest voor de hand liggende keuzes om een grotere efficiëntie in het waterbeheer te bevorderen".

"Volgens gegevens van het Plan voor efficiënt watergebruik in de Algarve, wordt 7% van het totale waterconsumptie in de regio gebruikt door golfbanen, waaruit de omvang van het probleem blijkt", aldus hetzelfde project.