Uit voorlopige gegevens die beschikbaar zijn op de website van het ICNF blijkt dat Sinds het begin van het jaar zijn er 5.560 plattelandsbranden geweest, die de volgende schade hebben veroorzaakt 20.379 hectare verbrande oppervlakte, waarvan 52% in struikgewas, 40% in bossen en 8% in landbouwgebieden.

Bij vergelijking van deze gegevens met het ICNF-rapport van 15 juli 2021, werd geconcludeerd dat de verbrande oppervlakte tot op heden met 65% is toegenomen, plus 8.256 hectare, en het aantal branden met 30% is toegenomen, met nog eens 1.297 branden.

Uit ICNF-gegevens blijkt ook dat meer dan een derde van de dit jaar verbrande gebied sinds afgelopen vrijdag in vlammen is opgegaan, met branden die 7.906 hectare in vlammen lieten opgaan (38% meer).