In het kader van de strijd tegen de droogte in de regio heeft de intercommunale van de Algarve (AMAL) de sluiting van de zwembaden en het einde van de sierfonteinen afgekondigd.

Volgens een verklaring van de AMAL hebben de 16 burgemeesters van de Algarve besloten de openbare gemeentelijke zwembaden gedurende de maand augustus en uiteindelijk de gehele maand september te sluiten (met uitzondering van de zwembaden die geopend zijn in de meer landinwaarts gelegen gebieden).

De intergemeentelijke raad heeft ook zijn goedkeuring gehecht aan de sluiting van de sierfonteinen, de verkorting van het aantal irrigatiedagen en de stopzetting van de irrigatie van openbare groenzones met gazons die worden omgevormd door inheemse soorten en die minder water nodig hebben.

In de nota herinneren de voorzitters van de gemeenten van de Algarve eraan dat "sommige van deze maatregelen reeds in praktijk zijn gebracht en dat andere de komende weken zullen worden versterkt of uitgevoerd, rekening houdend met het droogtescenario dat de regio treft en dat, in sommige gevallen, extreem is".

De voorzitter van AMAL, António Miguel Pina, had al gewaarschuwd voor de ernstige situatie van watertekort in het district, en herinnerde eraan dat "als het volgende hydrologische jaar hetzelfde is, water zelfs schaars kan worden in de kranen van de Algarve, in oktober 2023".