Volgens het bulletin van de regelgevende instantie voor energiediensten (ERSE) over de brandstofprijzen in de EU-27 lag de gemiddelde verkoopprijs en de gemiddelde prijs vóór belastingen in Portugal in het tweede kwartaal van 2022 hoger dan de gemiddelde waarden in de EU-27, respectievelijk in de orde van grootte van 16,1 cent/l [cent per liter] en 10 cent/l".

Van de acht landen die meer in detail werden geanalyseerd - Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, België, Frankrijk, Duitsland en Nederland - "had Italië de laagste gemiddelde verkoopprijs, ongeveer 14 cent/l lager dan de gemiddelde prijs in Portugal".

Voor gewone diesel lagen de gemiddelde prijzen met en zonder belastingen in Portugal in het tweede kwartaal van 2022 respectievelijk 4,0 en 3,4 cent/l boven de gemiddelde waarden in de EU-27.

Wat gewone 95-benzine betreft, is de gemiddelde verkoopprijs (PMV) zonder belastingen in de EU-27 tussen het eerste en het tweede kwartaal van 2022 met 22,8 cent/l gestegen, waarbij de PMV zonder belastingen in Portugal 0,9 cent/l hoger lag dan in Spanje.

De "in Portugal toegepaste belastingdruk (44%) droeg echter bij tot een lager prijsconcurrentievermogen in de context van het Iberisch schiereiland".