In een gesprek met Lusa over de functies die hij 12 jaar na dato weer op zich heeft genomen, zegt de voormalige staatssecretaris voor de Portugese Gemeenschappen dat de bureaucratie een van de belangrijkste hindernissen is waar Portugese emigranten mee te maken krijgen.

"De huidige situatie is moeilijk voor de Portugezen die hier wonen, maar het is nog moeilijker voor degenen die hier niet wonen, die hier af en toe komen en die in zeer korte tijd problemen moeten oplossen".

"We moeten onze standpunten, voorstellen en oplossingen blijven bevestigen en we moeten zeer heftig zijn in het bekritiseren en aan de kaak stellen van wat niet goed gedaan wordt en er is veel dat niet goed gedaan wordt, te beginnen met de bureaucratie".