De formule die bepaalt hoe de stijging van de tolprijs elk jaar wordt berekend, is vastgelegd in wetsdecreet nr. 294/97, dat wordt geverifieerd in de laatste maand waarvoor gegevens beschikbaar zijn vóór 15 november.

Op 15 november moeten de concessiehouders hun prijsvoorstellen voor het volgende jaar aan de regering meedelen, waarna de staat 30 dagen de tijd heeft om opmerkingen te maken.

In de snelle raming van de consumentenprijsindex (CPI) gaat het INE ervan uit dat de inflatie op jaarbasis, exclusief woningen, op het vasteland in oktober 10,46% bedroeg. De definitieve gegevens zijn op 11 november bekend.

In 2022 dicteerde de ontwikkeling van de CPI een stijging van de tol met 1,83%, en in 2020 en 2021 werden de prijzen niet gewijzigd, na vier opeenvolgende jaren van stijgingen: in 2019 steeg de tol op autosnelwegen met 0,98%, na stijgingen van 1,42% in 2018, 0,84% in 2017 en 0,62% in 2016.

De tolheffing op de twee bruggen over de Taag die in concessie zijn gegeven aan Lusoponte - 25 de Abril en Vasco da Gama - kan vanaf januari 2023 met 9,3% stijgen, aangezien in het contract van de concessiehouder is bepaald dat de tariefaanpassing wordt geïndexeerd op basis van de jaarlijkse CPI-verandering in september.