Deze berekeningen maken deel uit van een reeks simulaties die het ministerie van Financiën heeft uitgevoerd op basis van de nieuwe tabellen van de roerende voorheffing die tussen januari en juni 2023 zullen worden toegepast en die op 1 juli in werking treden en een nieuw model van inhouding van de belasting omvatten.

Volgens dezelfde simulaties houdt een alleenstaande zonder personen ten laste, met een brutoloon van 1.350 euro momenteel via de IRS 219 euro in. In januari, met de nieuwe inhoudingstabellen, zal de belasting dalen tot 204 euro en vanaf juli zal hij een nieuwe verlaging kennen, waarbij hij 194 euro zal inhouden.

Als deze persoon, met deze kenmerken, in januari een salarisverhoging van 5,1% heeft (waardoor zijn salaris maandelijks bruto tot 1.419 euro stijgt), zal de IRS-inhouding tussen januari en juni 230 euro bedragen (waardoor het salaris netto 1.189 euro bedraagt), en vanaf juli dalen tot 213 euro (waarbij het nettoloon van de IRS 1.204 euro blijft).

Een alleenstaande met een persoon ten laste en een brutoloon van 850 euro houdt momenteel 57 euro van de IRS in. In 2023 krijgt deze belastingplichtige vanaf januari een lastenverlichting van 20 euro en begint hij 37 euro af te trekken. In juli komt er een nieuwe wijziging, waarbij de voorheffing wordt teruggebracht tot één euro.

"Zodra het nieuwe model is aangenomen, zal een stijging van het brutoloon altijd overeenkomen met een verbetering van het nettoloon", in tegenstelling tot wat "in sommige situaties werd gezien met het huidige inhoudingsmodel", aldus het ministerie van Financiën.