De beoordeling van de CNPD richt zich op het wetsontwerp dat een communautaire richtlijn omzet die tot doel heeft de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de hele Europese Unie (EU) te waarborgen en de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens over de registratie van voertuigen en eigenaars van voertuigen waarvoor in de EU-landen geen tol is betaald, te vergemakkelijken.

In geval van schulden stelt de richtlijn een termijn vast voor de opslag van persoonsgegevens en bepaalt zij dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de aan de verantwoordelijke entiteit verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het innen van de verschuldigde wegentol, onmiddellijk worden gewist wanneer deze is betaald, en gedurende een "redelijke termijn" kunnen worden bewaard indien de schuld blijft bestaan.

In deze context, en rekening houdend met de bepalingen van het wetsontwerp, merkt de CNPD op dat "er een ongelijkheid bestaat tussen deze termijn van acht jaar [in het wetsontwerp] en de optie van de richtlijn voor een "redelijke termijn"", aldus de CNPD, die benadrukt dat de termijn "buitensporig" lijkt, aangezien zij geen "reden die deze optie rechtvaardigt" voorlegt of kan aangeven.

De CNPD beveelt de regering ook aan om de artikelen van het ontwerpdiploma met betrekking tot de noodzakelijke informatie over niet-betaling en het inleiden van procedures en incasso's te herzien, aangezien het decreet "de kanalen of communicatiemiddelen voor het verkrijgen van persoonsgegevens" niet vaststelt of regelt.


Gerelateerde artikelen: