"We gaan dit jaar beginnen met de isolatie van de gevels van gevoelige gebouwen", kondigde Thierry Ligonnière, uitvoerend voorzitter van de luchthavenbeheerder van de Vinci-groep, aan tijdens een hoorzitting in de Assemblee van de Republiek, op verzoek van de parlementaire fractie van de PSD.

Volgens de ambtenaar zal ANA overgaan tot de financiering van de isolatie van 22 bijzonder kwetsbare gebouwen, in de gemeenten Lissabon en Loures, waaronder twee scholen, twee crèches, 11 eenheden van het Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, twee gebouwen van het ISCTE -Instituto Universitario de Lisboa, een paviljoen van de Faculteit Farmacie van de Universiteit van Lissabon, een studieacademie, twee gezondheidsgebouwen en een Centrum voor Jeugdhulpverlening.

Ook de voorzitter van de raad van bestuur van ANA, José Luís Arnaut, wees erop dat het programma voor de isolatie van gebouwen vertraging had opgelopen door de pandemie, maar dat "het nu zaak is de verloren tijd in te halen".

De verantwoordelijken herinnerden eraan dat het geluidsactieplan van 2018 tot 2023 van kracht is en de isolatie van gevels overweegt, maar herhaalden dat bij de financiering van de maatregel het beginsel "de vervuiler betaalt" in acht moet worden genomen.

"Onze aanpak is vanaf het begin geweest om te zeggen dat het beginsel dat de vervuiler betaalt moet worden toegepast, vooral omdat [...] de enige manier om echt een positieve reactie te creëren van degene die aan de bron van dit lawaai staat, en dat zijn in dit geval de luchtvaartmaatschappijen, de vliegtuigen. De infrastructuur ontvangt de vliegtuigen, maar stoot geen lawaai uit, wat wij moeten doen is het goede gedrag van de luchtvaartmaatschappijen beïnvloeden", verdedigde Thierry Ligonnière.

Voor de luchthavenbeheerder maakt de evolutie van de vliegtuigtechnologie het reeds mogelijk het lawaai te verminderen en daarom moeten luchtvaartmaatschappijen met een oudere vloot volgens hem meer betalen dan maatschappijen met een recentere vloot.

Volgens José Luís Arnaut heeft de minister van Milieu en Klimaat, Duarte Cordeiro, zich bereid verklaard het voorstel van ANA te bestuderen.

Wat betreft de conclusies van de werkgroep die de regering heeft opgericht om het lawaai te analyseren dat inherent is aan de exploitatie van de luchthaven Humberto Delgado, waar bijna 400.000 mensen in de gemeenten Lissabon, Almada en Loures 's nachts last van hebben, was ANA van mening dat de voorgestelde maatregelen, waaronder het verbod op vluchten tussen 01.00 en 05.00 uur, "evenwichtig" lijken.