"De regio moet in de komende zes, zeven jaar twee of drie grote projecten hebben die de indruk wekken dat er meer veerkracht is en dat we qua veiligheid beter zijn voorbereid op de twee belangrijkste risico's" van rampen in de Algarve, zei António Miguel Pina, verwijzend naar tsunami's en bosbranden.

António Miguel Pina wees erop dat er "een wiskundig model" bestaat dat scenario's voorziet in het geval van een tsunami, maar dat "het noodzakelijk is dit model te actualiseren" en dat "het noodzakelijk is te investeren in een echt waarschuwingssysteem voor tsunami's".

"De regio wil de komende zes, zeven jaar voorbereid zijn. Want dit is belangrijk voor degenen die hier wonen, of ze nu inheems zijn of besluiten hier te gaan wonen, maar ook voor degenen die ons bezoeken", terwijl hij de noodzaak benadrukt om "het gevoel van veiligheid te vergroten" in een bij uitstek toeristische regio.

Het tweede grote risico voor de Algarve zijn de bosbranden die de regio "systematisch" verwoesten, vervolgde de leider van AMAL, dat de 16 gemeenten van het district Faro omvat.

António Miguel Pina verdedigde dat videobewaking een "doorslaggevende investering is om branden zo snel mogelijk waar te nemen en er zo snel mogelijk bij te zijn, in het stadium waarin ze heel gemakkelijk te blussen zijn".