Volgens gegevens van REN - Redes Energéticas Nacionais steeg het elektriciteitsverbruik in januari met 4,1% op jaarbasis, waarbij hernieuwbare energiebronnen goed waren voor 88% van het verbruik. "Het elektriciteitsverbruik is in januari met 4,1% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat licht daalt tot 3,7% na correctie voor de effecten van de temperatuur en het aantal werkdagen", aldus REN in een verklaring.

Volgens de beheerder van de nationale elektriciteits- en aardgassystemen leverde de hernieuwbare productie 88% van het verbruik (inclusief de exportbalans), met de nadruk op waterkracht met 51%, gevolgd door wind met 28%, biomassa met 5% en fotovoltaïsche energie met 4%.

"Bij gunstige weersomstandigheden voor hernieuwbare technologieën werden hoge productiviteitscijfers opgetekend, met name voor waterkracht met 1,53 (historisch gemiddelde gelijk aan 1), maar ook voor fotovoltaïsche energie met 1,18 en wind met 1,02", aldus REN.

Zo werden in januari nieuwe historische maxima bereikt in de momentane waarden die in het netwerk werden geïnjecteerd, zowel in de waterkrachtproductie, die de "hoogste" maandwaarde ooit bereikte, als in de fotovoltaïsche sector, die dagelijkse pieken van ongeveer 1.400 megawatt (MW ) bereikte.

Niet-hernieuwbare productie, via aardgascentrales, leverde de resterende 12% van het verbruik (inclusief het exportsaldo). De handelsbalans met buitenlandse exporteurs bedroeg in de verslagmaand ongeveer 4% van het nationale verbruik.