In een verklaring aan het agentschap Lusa legt de UÉ uit dat de studie is uitgevoerd door onderzoekers van de leerstoel hernieuwbare energieën van de Alentejo-academie.

De onderzoekers concludeerden dat het geïnstalleerde vermogen in drijvende fotovoltaïsche zonnesystemen, geïnstalleerd op wateroppervlakken zoals meren of dammen, "de nationale doelstelling" van 7 gigawatt (GW) die in het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 (PNEC) is vastgesteld voor energie uit fotovoltaïsche energie in Portugal, kan overschrijden.

"Uit de analyse van de resultaten blijkt dat, op regionaal niveau, de Alentejo het grootste potentieel heeft op dit gebied, zowel wat betreft de bestaande wateroppervlakte als de zonne-energiebronnen".

Volgens de UÉ blijkt uit de resultaten van deze studie, zelfs bij toepassing van een reductie van 85% op het totale beschikbare wateroppervlak op nationaal niveau en met de selectiecriteria die enkele technische en milieuaspecten omvatten, dat het potentieel van drijvende fotovoltaïsche zonne-energiesystemen ten minste een geraamde nationale capaciteit van 10,8 GW kan bereiken.

"De Alentejo heeft, zoals gezegd, de grootste beschikbare oppervlakte voor drijvende en fotovoltaïsche toepassing met 32% van de totale beschikbare nationale oppervlakte, voornamelijk dankzij het meer (dam) van Alqueva, een van de grootste kunstmatige waterreservoirs in Europa", benadrukken zij.

De studie geeft ook aan dat de regio's verder naar het zuiden van Portugal "zeer vergelijkbare waarden" van potentiële zonne-energiebronnen hebben, waarbij de regio Alentejo "eruit springt" door de combinatie van een groot gebied dat beschikbaar is voor de installatie van deze systemen.

"De regio Centrum van het land vertegenwoordigt 27% en de op twee na grootste beschikbare oppervlakte bevindt zich in de regio Lissabon en de Taagvallei, met 15%", voegen zij eraan toe.

Luís Fialho, onderzoeker van de leerstoel hernieuwbare energie aan de UÉ, benadrukt in de verklaring het belang van deze studie vanwege "de noodzaak om ons elektriciteitsproductiesysteem koolstofvrij te maken door middel van hernieuwbare bronnen, wat de sleutel is tot goedkopere en duurzamere elektriciteit".