In een verklaring zegt ANAREC "verrast" te zijn door de informatie dat de Raad van Ministers voornemens is een wetsvoorstel goed te keuren "dat het verbod op de verkoop van tabak uitbreidt tot tankstations".

"Aangezien het uiterst belangrijk is de gezondheid te bevorderen en de bevolking te beschermen tegen blootstelling aan omgevingstabaksrook, lijkt het ons niet dat deze weg wordt ingeslagen door de verkooppunten van tabak te beperken", aldus de vereniging.

De maatregel "blijkt ongelijk en discriminerend te zijn, waarbij de inkomsten en de verkoop van een schaarse groep handelaren worden bevoordeeld en verhoogd ten nadele van anderen, zoals in het geval van tankstations", aldus de vereniging.

"Laten we realistisch zijn: er zal tabak verkocht blijven worden, de verkoop zal gecentraliseerd worden in sommige bedrijven, wat deze bedrijven ten goede komt en andere schaadt", benadrukt de vereniging.

ANAREC doet een beroep op de regering "om het verbod op tabaksverkoop in tankstations, een sector die de laatste jaren te lijden heeft gehad, terug te schroeven".

De vereniging zegt dat zij niet eerder van dit voornemen van de regering heeft gehoord en dat zij alsnog formeel zal reageren tegen deze maatregel die zij "oneerlijk en onevenredig" vindt.

De verkoop van tabak in automaten wordt in 2025 verboden en later dit jaar wordt roken verboden in buitenruimtes naast openbare gebouwen zoals scholen, hogescholen of ziekenhuizen, aldus een wetsvoorstel.

Het is de bedoeling de verkoop van tabak vanaf januari 2025 te beperken tot tabakswinkels en dergelijke en op luchthavens.