"De scheidsrechters hebben tegenwoordig een professionele levensduur die meer jaren beslaat, zoals bij elke sporter het geval is. Daarom is het volkomen logisch om de loopbaan van scheidsrechters aan te passen en degenen die over de fysieke en technische voorwaarden beschikken in staat te stellen hun bijdrage te blijven leveren", aldus José Fontelas Gomes in gesprek met Lusa.

De huidige leeftijdsgrens voor voetbalscheidsrechters is vastgesteld op 45 jaar, en kan worden verlengd tot 48 jaar als de CA van de FPF daarmee instemt. Met de voorgestelde verordening kan de loopbaan van scheidsrechters voortaan met twee jaar worden verlengd.

"De maatregel blijft uitzonderlijk en zal moeten worden goedgekeurd door de CA, op voorwaarde dat de scheidsrechter op 1 juli van het kalenderjaar van het begin van het seizoen in kwestie jonger is dan 50 jaar", verklaarde een officiële bron van de FPF aan Lusa, en benadrukte dat, "naast deze eis, de scheidsrechter in volledige fysieke conditie moet zijn en een positieve prestatie-evaluatie moet hebben, passend bij de competitievereisten".

De voorzitter van het bestuur van de FPF prees de voordelen van deze maatregel, gezien "de enorme ervaring die wordt opgedaan en de kennis van het spel die daaruit voortvloeit".

Fontelas Gomes benadrukte ook dat deze verlenging "uiteraard afhangt van de wil van de scheidsrechter en van de beoordeling die de Raad zal maken van de prestaties en het fysieke niveau van de scheidsrechter".

Deze mogelijkheid, die in Italië al in werking is getreden, geldt voor scheidsrechters van alle categorieën.

Rui Costa, die in juni 47 jaar wordt, en Manuel Mota, die afgelopen maart 47 jaar werd, zijn de oudste scheidsrechters in de eerste nationale categorie.