"Het gebruik van goed voorgeschreven, goed doordachte gecontroleerde branden is van fundamenteel belang om bosbranden te kunnen stoppen, meer nog dan brandstofbeheerstroken naast huizen en straten," verklaarde de directeur van Zero, Paulo Lucas, aan Lusa.

Volgens de milieudeskundige is de doeltreffendheid van brandstofbeheersingsstroken voor het bestrijden van branden nog steeds niet duidelijk, evenals de economische en milieukosten ervan, aangezien het land voornamelijk vertrouwt op mechanische middelen - kooldioxidedispensers - om deze stroken toe te passen.

"We gebruiken heel weinig gecontroleerd vuur, dat is het gebruik van vuur om gaten te creëren in brandstofbronnen in het landschap, waardoor het vuur zich niet meer zo gemakkelijk kan verspreiden", bepleitte hij.

Deze praktijk, zo voegde hij eraan toe, is niet alleen "doeltreffender" en "goedkoper", maar maakt het ook mogelijk middelen te verschuiven naar andere investeringen, zoals "de aanplant van meer brandwerende soorten, autochtone soorten," waaraan in grote delen van het land behoefte bestaat.

Paulo Lucas is ook bezorgd over de kwestie van de bestrijding van ontstekingen en benadrukt dat Portugal een probleem heeft met verkeerd gebruik van vuur en inadequaat gedrag daaromheen.

"We hebben een gedragsprobleem dat moet worden opgelost en we zien niet dat politici daar iets aan doen. Het teveel aan ontstekingen, op een dag met veel bosbranden, vertaalt zich in een ernstig beheersprobleem. De maatregelen moeten worden geconcentreerd. Als ze verspreid zijn, kan het vuur uit de hand lopen," bevestigde hij, eraan toevoegend dat "de meeste grote bosbranden te maken hebben met de wijze waarop de middelen om ze te bestrijden."