Nu een derde van het land te kampen heeft met ernstige en extreme droogte, wil de regering de situatie aanpakken door maatregelen te nemen om het waterverbruik te verminderen.

Tijdens de vorige vergadering werden er beperkingen opgelegd aan het watergebruik in de oostelijke Algarve-regio en werden er inspanningen geleverd om het ondergrondse waterverbruik te verminderen.