De heilige Joachim en de heilige Anna worden door de Kerk vereerd als de ouders van de Maagd Maria. Alle informatie over de twee heiligen komt uit het Evangelie van Jacobus, een apocrief boek uit de tweede eeuw. Anna, wiens naam Genade betekent, werd waarschijnlijk door een engel verteld dat er in de hele wereld over haar dochter gesproken zou worden.

Credits: PA; Auteur: PA;

In de zesde eeuw werd er in Constantinopel een kerk aan haar gewijd en vanaf de Middeleeuwen werd haar verering erg populair. Joachim, die sinds de 6e eeuw wordt vereerd, wordt vaak afgebeeld terwijl hij de kleine Maria de Schrift leert lezen.