Met gegevens tot 15 september stelt het voorlopige ICNF-rapport over plattelandsbranden dat er in 2023, vergeleken met de afgelopen 10 jaar, 40% minder plattelandsbranden en 64% minder verbrande oppervlakte waren ten opzichte van het jaargemiddelde voor dezelfde periode vorig jaar.

"Het jaar 2023 vertoont (...) de op één na laagste waarde in aantal branden en de op twee na laagste waarde in verbrande oppervlakte sinds 2013".

Plattelandsbranden met een verbrande oppervlakte van minder dan één hectare komen het vaakst voor, namelijk 84% van het totaal.

Wat de grootste branden betreft, wijst de ICNF op het voorkomen van vier branden met een verbrande oppervlakte groter dan of gelijk aan 1.000 hectare.

"Branden worden als groot beschouwd wanneer de totale verbrande oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 100 hectare. Tot 15 september 2023 waren er 33 branden die in deze categorie vielen, wat resulteerde in 22.803 hectare verbrande oppervlakte, ongeveer 69% van de totale verbrande oppervlakte".

Van de in totaal 7.097 plattelandsbranden zijn er 6.000 onderzocht en is het onderzoek naar de oorzaken afgerond: 85% van het totale aantal branden - verantwoordelijk voor 97% van het totale verbrande gebied.

Het onderzoek maakte het mogelijk om een oorzaak toe te wijzen voor 4.204 branden, waarvan 70% werd onderzocht en 68% verantwoordelijk was voor het totale verbrande gebied.

De meest voorkomende oorzaken zijn brandstichting (28%) en landbouwbranden (17%).

Bij een analyse per district noemde de ICNF Porto (1.416), Braga (670) en Viana do Castelo (589) als de districten met de meeste branden, die allemaal klein van omvang waren en niet meer dan één hectare verbrande oppervlakte besloegen.

Wat betreft het verbrande gebied, waren Castelo Branco met 7.429 hectare (ongeveer 23% van het totaal), Beja met 5.908 hectare (18% van het totaal) en Faro met 2.652 hectare (8% van het totaal) het zwaarst getroffen.