Shorties variëren in moeilijkheidsgraad van niveau A1 tot B2, ze bevatten moedertaalsprekers uit Portugal en er zijn veel onderwerpen om uit te kiezen, zoals koetjes en kalfjes, geschiedenis, cultuur, winkelen en nog veel meer. Dit maakt het gemakkelijk om inhoud te vinden die relevant is voor je eigen dagelijkse leven en ervaringen. Shorties kunnen je helpen om elk aspect van de taal te verbeteren, als je weet hoe je ze moet gebruiken.

Om je te concentreren op luisteren en begrijpen wat je hoort, stel je de snelheid in het begin in op 0,8 of 0,9x. Je kunt de snelheid verhogen tot de volle snelheid als je je eenmaal op je gemak voelt. Volg het vertaalde transcript, speel moeilijkere stukken opnieuw af en doe dan de quiz om te kijken of je het begrijpt. Een deel van de uitdaging is proberen de betekenis van de vraag zelf te ontcijferen.

Om je uitspraak te oefenen, kun je proberen het hele transcript hardop te lezen. Hierdoor krijg je meer vertrouwen in het hardop spreken, perfectioneer je de moeilijkere klanken en raak je gewend aan de flow/ritme van het Portugees. Concentreer je in het begin op het correct uitspreken van elke klank. Later kunt u sneller werken om een natuurlijker spreektempo te bereiken. Als het te veel wordt, herhaal dan elk woord en elke zin uit de hoofdstukken Woordenschat en Uitdrukkingen. Speel vervolgens de Shorty audio één regel per keer af en pauzeer om te herhalen wat je gehoord hebt.

Als je wat verder bent in het leerproces, kun je creatiever worden. Bijvoorbeeld, om te werken aan het produceren van Portugees, daag jezelf uit om een zin te zeggen of te schrijven die elk van de woordenschatwoorden bevat. Of vat een Shorty hardop of op papier samen en verzin dan je eigen vervolg. Pak een partner en speel een rollenspel met het transcript als leidraad. Kun je de dialoog in je eentje voortzetten?

Sommige Shorties zijn gericht op specifieke grammaticale elementen. Profiteer van elke aflevering om te onderzoeken hoe verschillende kenmerken van het Portugees in de context worden gebruikt, zoals bijwoorden, clitisch voornaamwoorden of wederkerende werkwoorden.

Bezoek PracticePortuguese.com en ontdek hoe Shorties en andere leermiddelen u kunnen helpen een actieve rol te spelen in het leerproces.