Het bedrag dat financiële instellingen in 2023 hebben uitgeleend, overtreft het vorige record dat in 2019 werd bereikt (7.594 miljoen euro).

Alleen al in december werd 590,6 miljoen euro aan consumentenkrediet uitgeleend, een lichte daling van 0,6% ten opzichte van december 2022 en 12,6% minder dan in november 2023.

Per segment werd in het autokrediet 235 miljoen euro afgesloten, 2,2% meer dan in dezelfde maand van 2022.

Het bedrag aan nieuwe persoonlijke kredieten daalde. Het persoonlijke krediet 'zonder specifiek doel, thuis, geconsolideerd en andere doeleinden' bedroeg 239 miljoen euro (3,2% minder in vergelijking met december 2022). Persoonlijke kredieten voor 'onderwijs, gezondheid, hernieuwbare energie en financiële leasing van apparatuur' bedroegen op hun beurt bijna 10,4 miljoen euro (4% minder).

Tot slot werd 106 miljoen euro geleend op creditcards, kredietlijnen, lopende bankrekeningen en rekening-courantkredieten, 0,4% minder in vergelijking met december 2022.