Budynek jest opuszczony od lat 80-tych, kiedy to został uszkodzony w wybuchu bomby. Raport z Belfast City Councistwierdził, że renowacja będzie miała "bardzo pozytywny wpływ" na poprawę wyglądu i charakteru lokalnej okolicy.

Plany szczegółowo opisują również ulepszenia przestrzeni publicznej wzdłuż Fulton Street.