Niall O'Connor, dyrektor zarządzający grupy Aldi Ireland, powiedział: "Kontynuujemy reinwestowanie w Irlandii, tworząc i utrzymując miejsca pracy w całym kraju i przyjmując minimalną płacę dla współpracowników".

""Dodaliśmy 450 nowych miejsc pracy w listopadzie ubiegłego roku i widzieliśmy ciągły silny popyt na rynku na bezkonkurencyjną wartość, którą oferuje Aldi" - dodał.

Firma ma plany dotyczące łącznie 11 nowych sklepów w stolicy o wartości szacowanej inwestycji 73 milionów euro w ciągu najbliższych pięciu lat, w tym lokalizacji Adamstown.