"Zbadamy wszystkie środki, aby złagodzić luki istniejące na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego i zapewnić, że konsument płaci uczciwą cenę", powiedziała.

Maria do Céu Antunes rozmawiała z dziennikarzami w Vila Nova de Paiva, w powiecie Viseu, gdzie odwiedziła 11 Feira do Fumeiro do Demo.

Zapowiedziane w maju 2022 roku przez rząd utworzenie obserwatorium cen zostało sformalizowane zarządzeniem opublikowanym w październiku ubiegłego roku.

Celem jest skuteczne monitorowanie kosztów i cen w całym łańcuchu dostaw rolno-spożywczych oraz większa przejrzystość.

Skontaktowane przez Lusa źródło z Ministerstwa Rolnictwa nie podało daty rozpoczęcia działalności Obserwatorium, stwierdzając jedynie, że będzie to w bardzo bliskiej przyszłości.