"Czwarty miesiąc z rzędu wzrost tych depozytów spowolnił: z 3,7% w styczniu przeszedł do 2,1% w lutym" - wyjaśnia BdP.

Subskrypcje netto certyfikatów oszczędnościowych wzrosły o 2,6 mld euro, informuje nadzór bankowy.

Na koniec lutego 2023 r. zasób depozytów przedsiębiorstw w bankach rezydentów wyniósł 64,1 mld euro, o 1,8 mld euro mniej niż w styczniu. Depozyty te wzrosły o 5,1% w porównaniu z lutym 2022 r., co oznacza spowolnienie w porównaniu z 9,1% obserwowanym w styczniu.