Fundusze składają się na Strategię Inteligentnej Specjalizacji dla Północy na okres 2021-2027 i pochłaniają ponad 30% z trzech miliardów euro funduszy regionalnych przeznaczonych dla tego regionu i zarządzanych przez Komisję Koordynacji i Rozwoju Regionalnego Północy(CCDRN).

Strategia określa obszary, które są uważane za regionalne łańcuchy wartości i które będą kierować stosowaniem funduszy wspólnotowych do 2027 roku, z wyborami, których region dokonał "w ćwiczeniu, w którym bardzo uczestniczyły środowiska akademickie, firmy, stowarzyszenia biznesowe", według minister spójności terytorialnej, Any Abrunhosa.

Minister uczestniczyła w prezentacji strategii, która odbyła się w Instytucie Politechnicznym w Bragança(IPB) i wyjaśniła, że "wskazuje te obszary priorytetowe, w których reprezentuje wybory regionu w zakresie opcji finansowania w dziedzinie nauki i konkurencyjności".

Przewodniczący CCDRN António Cunha wyszczególnił osiem priorytetowych obszarów zaangażowania regionalnego, które mają związek z rzeczywistością i ambicjami przyszłej ewolucji regionu.

Innowacja jest hasłem przewodnim tej strategii, która warunkuje wybory, jakich dokona region, jak podkreślił minister.

"Północ obrała drogę, którą chcemy utrwalić, ostatnie wyniki pracy Komisji Europejskiej - indeks konkurencyjności - plasują region północny jako drugi region, który dokonał największego skoku w zakresie innowacyjności i jest to wynik inwestycji funduszy europejskich" - powiedziała.