"Obowiązki dostarczenia okresowego zeznania podatkowego (wzór 22) za okres podatkowy 2022 r. oraz odpowiednie zobowiązania płatnicze do dostarczenia okresowego zeznania, przewidziane [...] w kodeksie IRC, mogą zostać wypełnione do 6 czerwca, bez żadnych dodatków ani kar", określa zarządzenie, podpisane przez Nuno Santosa Felixa.

Oprócz przedłużenia terminu (który zgodnie z warunkami ustawy upływa 31 maja), zarządzenie określa również, że spółki, które mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która pozwala na odliczenie od dochodu podlegającego opodatkowaniu części podwyższeń kapitału dokonanych przez wspólników spółek z wykorzystaniem zysków wygenerowanych w 2022 r., mogą już uwzględnić w tej deklaracji IRC kwotę odpowiadającą konwencjonalnemu wynagrodzeniu, pod warunkiem, że rejestracja zostanie dokonana przed upływem terminu na dostarczenie wzoru 22.