Helena Carreiras zwróciła uwagę, że "w kwietniu Dyrekcja Generalna ds. Administracji i Zatrudnienia Publicznego opublikowała dane pokazujące, że wojsko jest jedną z kategorii, których średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło najbardziej, o ponad 9%, w porównaniu z administracją publiczną, która wzrosła o 5%".

"To wysiłek, który rząd podejmuje, aby zwiększyć średnie podstawowe miesięczne wynagrodzenie w służbie cywilnej o 20% do 2026 r., a także w przypadku sił zbrojnych", powiedziała.

Odnosząc się do jednej ze zmian zawartych w nowych Ogólnych Tabelach Zdolności i Zdolności, która określa, że minimalny wzrost dla ogólnego wejścia do Sił Zbrojnych spadnie do 1,54 metra dla mężczyzn i kobiet, Helena Carreiras odpowiedziała, że "tylko z ignorancji" można krytykować ten środek.

"To tylko z ignorancji można krytykować tego rodzaju środki, ponieważ różnorodność zawodów, specjalności i funkcji wojskowych ma różne stopnie zapotrzebowania. Nie ma sensu wykluczać ludzi, którzy mają umiejętności w różnych obszarach i różnych specjalnościach tylko dlatego, że są bardzo niscy lub bardzo wysocy" - powiedziała.

Zdaniem minister, nowe ogólne tabele umiejętności i zdolności - które stanowią również, że różne choroby przewlekłe nie są już podstawą do automatycznego wykluczania kandydatów - są niezbędne i pomagają "poszerzyć bazę rekrutacyjną".