Nowa platforma, która jest już w pełni operacyjna, ma na celu przyspieszenie całego procesu rozpatrywania wniosków o obywatelstwo, z automatyczną integracją Rejestru Cywilnego w celu wydania aktu urodzenia, co natychmiast pozwoli "przyspieszyć 23 000 procesów w procesie rejestracji".

Ułatwi to również komunikację z podmiotami zewnętrznymi, z którymi konsultowano się w tym procesie, takimi jak policja sądowa lub Agencja Integracji, Migracji i Azylu (AIMA), bez konieczności interwencji pracownika.

"Szacuje się, że w ten sposób zaoszczędzonych zostanie 20 000 godzin pracy, co odpowiada 86 osobom uwolnionym do innych zadań o większej wartości dodanej", szacuje MJ.

Złożenie wniosku o obywatelstwo przez Internet jest możliwe od lutego, a obowiązkowe dla przedstawicieli od listopada i według Ministerstwa Sprawiedliwości "w ciągu ostatnich 10 miesięcy tą drogą złożono ponad 16 tysięcy wniosków, przyczyniając się do zwiększenia efektywności usług i zmniejszenia presji na obsługę oraz biurokratycznych i logistycznych obciążeń związanych z otrzymywaniem dokumentacji papierowej".

"Nowa platforma obywatelstwa umożliwi również, od początku przyszłego roku, monitorowanie online etapów procesu w czasie rzeczywistym, przy zwiększonej przejrzystości i zaufaniu do procesu oraz większej wydajności w przetwarzaniu obywatelstwa".

Cyfryzacja procesów jest finansowana ze środków pochodzących z Planu Odbudowy i Odporności (PRR) i do tej pory rejestry "zainwestowały już około miliona euro w odzyskanie procesów w obszarze obywatelstwa", a całkowite odzyskanie nierozstrzygniętych kwestii spodziewane jest do końca przyszłego roku.