Zmiana ta jest zgodna z tym, co zostało już opublikowane przez Krajowy Instytut Statystyczny(INE), który wskazał, że wzrost cen oliwy z oliwek na terytorium kraju był głównie motywowany "wyjątkowo niską produkcją w poprzedniej kampanii", a także z powodu "gwałtownego spadku zapasów krajowych", w wyniku większego popytu, zarówno z rynków międzynarodowych, gdzie Hiszpania wyróżnia się jako największy producent na świecie.

W styczniu tego roku wszystkie państwa członkowskie odnotowały wzrost cen oliwy z oliwek. Cena tego produktu wzrosła średnio o 49,6% w styczniu tego roku w krajach UE w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, w porównaniu do 47,4% odnotowanych w grudniu 2023 roku.

Portugalia zajmuje pierwsze miejsce na podium, ze wzrostem o 69,1% w styczniu w porównaniu do stycznia 2023 r., co stanowi przyspieszenie w porównaniu ze wzrostem o 64,8% w ostatnim miesiącu ubiegłego roku. Kolejne miejsca zajmują Grecja (67,4%), Hiszpania (62,9%), Estonia (52,2%) i Cypr (49,2%).