"Wcześniejsze oczekiwania" wobec wydarzenia zostały przekroczone, według Visit Algarve.

Bezpośrednie przychody z tego wydarzenia Moto GP przekroczyły 24,7 mln euro w sektorze hotelarskim, w połączeniu z 21,3 mln euro wydanymi przez widzów i 3,5 mln euro wydanymi przez organizację i uczestników. Sektor gastronomiczny zebrał 9,4 miliona euro z tego wydarzenia.

Według tych samych szacunków, wynajem samochodów osiągnął trzy miliony euro dla widzów i członków struktur organizacji oraz zespołów Moto GP, podczas gdy bilety lotnicze na lotnisko Gago Coutinho stanowiły ponad dwa miliony euro.

"Organizowanie Moto GP na Autódromo do Algarve, jedynym obiekcie w Portugalii akredytowanym na największe na świecie wyścigi prędkości, przekłada się na niezwykły zysk dla widoczności regionu i dobrobytu jego gospodarki poza sezonem. Korzyści rozciągają się na cały kraj, nie tylko ze względu na dochody zebrane przez centralną kasę państwową, a mianowicie poprzez podatki, ale także ze względu na zwiększony rozgłos, jaki przynosi marce Portugalii", mówi André Gomes, prezes Turismo do Algarve, w komunikacie prasowym.

W tym samym dokumencie stwierdza się, że "w ten sam sposób, w jaki Szczyt Internetowy i Światowe Dni Młodzieży przekazały wizerunek bezpiecznego, gościnnego i przygotowanego na duże wydarzenia kraju, portugalska edycja Moto GP również podnosi prestiż kraju wśród turystów i organizatorów dużych wydarzeń".