Budżet gminy, zatwierdzony na posiedzeniu rady, sfinansuje stowarzyszenia, które już zapewniły funkcjonowanie Miejskiego Centrum Recepcji Kryzysowej (CAEM), które od 28 marca działa w dawnych obiektach konserwacji wojskowej w parafii Beato, ogłosiło CML w oświadczeniu.

Według gminy, stowarzyszenie Vitae otrzyma 720 000 euro na pokrycie kosztów zarządzania przestrzenią, stowarzyszenie Ares do Pinhal otrzymało 350 000 euro na zapewnienie zintegrowanych i specjalistycznych odpowiedzi w dziedzinie zdrowia, a stowarzyszenie Crescer na Maior otrzyma 190 000 euro na żywność.

Prezes CML, cytowany w nocie władz miejskich, podkreślił, że problem osób bezdomnych "jest poważny" i "wymaga silniejszych reakcji ze strony wszystkich".

Gmina Lizbona planuje zainwestować 70 milionów euro do 2030 r. w ramach Miejskiego Planu na rzecz Osób Bezdomnych, obejmującego konkretne środki na pięciu frontach interwencji: zapobieganie, interwencja, zakwaterowanie, włączenie społeczne oraz wiedza i komunikacja, podkreślił burmistrz.

"Ale musimy być również świadomi, że jest to niekończąca się praca, która nie może opierać się i zależeć wyłącznie od woli i wsparcia władz lokalnych. Państwo centralne musi udzielić konkretnych odpowiedzi i przyjąć na siebie odpowiedzialność", dodał Carlos Moedas.

Powiązane artykuły: