W 2022 r. kobiety wychodziły za mąż wcześniej niż mężczyźni we wszystkich krajach europejskich. W Rumunii różnica między płciami jest najbardziej wyraźna i wynosi około trzech lat: 31,2 lat dla mężczyzn i 28 lat dla kobiet.

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego w Portugalii w 2022 r. mężczyźni zawierali związek małżeński średnio w wieku 34,4 lat, a kobiety w wieku 32,7 lat. Wartości te są wyższe niż średnie dla Unii Europejskiej (UE): odpowiednio 33,1 i 30,7 lat.

Hiszpania prowadzi w rankingu krajów, w których ludzie żenią się później, z mężczyznami w wieku 46,8 lat i kobietami w wieku 34,7 lat. Następne na liście są Szwecja, Włochy, Holandia, Luksemburg i Belgia, a przed Portugalią.

W dolnej części tabeli, czyli na czele listy krajów europejskich, które zawarły związek małżeński wcześniej, w 2022 r., znajduje się Turcja: mężczyźni mieli 28,3 lat, a kobiety 25,6 lat.