"Oprócz wszystkich już przewidzianych w ramach PRR i w ramach innych inwestycji, które są finansowane, a mianowicie przez Fundusz Ochrony Środowiska, rząd postanowił wzmocnić nowe inwestycje w wysokości 103 milionów euro, przeznaczone dla regionu Algarve", powiedział Luís Montenegro.

Premier rozmawiał z dziennikarzami po spotkaniu Stałej Komisji ds. Zapobiegania, Monitorowania i Monitorowania Skutków Suszy w Faro, w którym uczestniczyli również Minister Środowiska i Energii Maria da Graça Carvalho oraz Minister Rolnictwa i Rybołówstwa José Manuel Fernandes.

Rozpoczęcie badań mających na celu ocenę potencjału wodnego dorzeczy Algarve, a mianowicie dorzecza rzeki Alportel, oraz badanie mające na celu ocenę dostępności wód podziemnych w regionie Algarve, będzie miało wkład w wysokości 66 mln euro, pochodzący z Regionalnego Programu Operacyjnego z Algarve.

Aby wzmocnić środki efektywnego gospodarowania wodą w obwodzie hydro-rolniczym Silves-Lagoa-Portimão, w zachodniej części Algarve, planowana jest inwestycja w wysokości 27 mln euro.

Wzmocnienie środków efektywnego gospodarowania wodą w malejących dostawach publicznych i środków na rzecz wykorzystania oczyszczonych ścieków będzie kosztować 10 mln euro, dodał.

Te instrumenty finansowe uzupełnią pozostałe już zapewnione, w szczególności 237,4 mln euro przewidziane w Planie Odbudowy i Odporności, który według premiera "ma niski wskaźnik wykonania".

"Jesteśmy tylko na poziomie 05% realizacji w ramach tego wolumenu inwestycji i jest to również decyzja rządu o podjęciu działań w celu przyspieszenia realizacji" tych funduszy, związanych między innymi z ujęciem wody w Pomarão i przyszłym zakładem odsalania.