Zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem opublikowanym w prasie, strajk, zwany SEP, odbywa się między 08:00 a 24:00, obejmuje poranne i popołudniowe zmiany, ale obejmuje świadczenie minimalnych usług niezbędnych do zaspokojenia "potrzeb nieuniknionych kwestii społecznych".

Ogłoszenie strajku następuje na dzień przed zaplanowanym spotkaniem z Ministrem Zdrowia w celu rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmiany skali wynagrodzeń i kwestii zawodowych.

Pielęgniarki strajkowały 10 maja, ale na szczeblu krajowym, w strajku również zwołanym przez SEP, aby domagać się rozpoczęcia procesu negocjacji z ustanowieniem protokołu ustaleń w sprawie kwestii do negocjacji (liczenie punktów, kariera pielęgniarska i inne aspekty) oraz odpowiedniego kalendarza.

Majowy strajk, który obejmował również zgromadzenie w Campo Pequeno w Lizbonie, według SEP miał frekwencję 76,8%, a jego skutki były najbardziej widoczne na salach operacyjnych i podczas konsultacji zewnętrznych w szpitalach.